31.6*31.6 MOSAICO WAVES GRANA B-93 настенная плитка (IBERO)

31.6*31.6 MOSAICO WAVES GRANA B-93 настенная плитка (IBERO)