5*60 CENEFA SPA MCM настенная плитка (AZULIBER)

5*60 CENEFA SPA MCM настенная плитка (AZULIBER)